Psycholog szkolny

mgr Marta Luty

godziny pracy:
środa    12:00  -  16:00
czwartek   8:00  -  11:00
piątek  12:30  -  16:30

Zadania psychologa:

  1. Planowanie, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy, w tym terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej oraz wspieranie mocnych stron uczniów.
  2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom w zachowaniu oraz inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy wychowawczej.
  3. Wspieranie wychowawców klas, nauczycieli oraz zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z realizowanego programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
  4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie planowanych do realizacji metod i form pomocy udzielanej uczniom.
  5. Współpraca z pedagogiem przy planowaniu i koordynacji zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
  6. Prowadzenie działań diagnostycznych w celu rozpoznania przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych.
  7. Doraźna interwencja w nagłych sytuacjach wynikających z codziennej pracy szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Klasy językowe

01 klasy jezykowe

02 klasy jezykowe

Konkurs

konkurs literacki

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com