Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym, w naszym przypadku w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL dąży do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. Informatyka, chemia i biologia w naszej szkole nauczane są w systemie dwujęzycznym, co oznacza iż, lekcje prowadzone są częściowo po polsku, częściowo po angielsku, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.

Do klasy obowiązuje test predyspozycji językowych.

 
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH:
 
19 marca 15:00-16:00
 
27 marca 15:15-15:15
 
2 kwietnia 15:00-16:00
 
15 kwietnia 15:30-16:30
 

Ważne terminy

 Do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 –  Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych  w Szkole Podstawowej Nr 66 we Wrocławiu

5 maja 2020 r. godz. 10:00 – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (Szkoła Podstawowa nr 66; zgłoszenie przed sprawdzianem do godz. 9.30).

28 maja 2020 r. godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26 czerwca-29 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 – Dostarczenie dokumentacji, do  sekretariatu Szkoły

2 lipca 2020 r. godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 66 we Wrocławiu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Gościmy

Odwiedza nas 94 gości oraz 0 użytkowników.

Klasy językowe

01 klasy jezykowe

02 klasy jezykowe

Konkurs

konkurs literacki

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com