Psycholog

mgr Krzysztof Wrona

Zadania psychologa:

  1. Planowanie, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy, w tym terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej oraz wspieranie mocnych stron uczniów.
  2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom w zachowaniu oraz inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy wychowawczej.
  3. Wspieranie wychowawców klas, nauczycieli oraz zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z realizowanego programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
  4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie planowanych do realizacji metod i form pomocy udzielanej uczniom.
  5. Współpraca z pedagogiem przy planowaniu i koordynacji zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
  6. Prowadzenie działań diagnostycznych w celu rozpoznania przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych.
  7. Doraźna interwencja w nagłych sytuacjach wynikających z codziennej pracy szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

E-dziennik

logo librus

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com