Zapraszamy kandydatów do klasy sportowej na sprawdzian predyspozycji. Pisemną deklarację (do pobrania tutaj) należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20.05.2017 r. do godziny 15.00.

Sprawdzian odbędzie się 24.05.2017 r. o godzinie 15.00.

Przypominamy, że Szkoła Podstawowa nr 66* prowadzi rekrutację do klasy sportowej w zakresie lekkiej atletyki i piłki nożnej.

Szczegóły (przebieg sprawdzianu)

Postępowanie rekrutacyjne dla nowej Szkoły Podstawowej nr 66 prowadzi Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, które z dniem 1 września 2017 r. zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 66 we Wrocławiu.